BURS İŞLEMLERİ

      Lütfen indirmek için tıklayınız.    


                                                                          
KONEV /2017-18

                                                       
YÜKSEK ÖĞRENİM BURS TALEP BİLGİ FORMU1- ÖĞRENCİNİN KİMLİK  VE OKUL BİLGİLERİ
Adı Soyadı...........;                                                                                 TC Kimlik No;
Doğum Yeri/Tarihi;                                                                                                
Üniversitesi................... ;                                                                        Cep tel......... ;
Sınıfı/No su...;     
Fakültesi/ Bölümü;                                                                                   e-mail..........;
____________________________________________________________

2-
BURS/KREDİ BAĞLANTISI

Başka bir kişi/kurumdan, burs, kredi veya herhangi bir ad altında 
(Kalacak yer, yiyecek- içecek-giyecek yardımı vb.) yardım alıyorsanız bu kişi/kurumun adı ve aldığınız burs/kredi veya ayni ve nakdi yardımın  miktarı : (KYK hariç)
__________________________________________________________________

3- ÖĞRENCİNİN İKAMET DURUMU

Ailemle birlikte ikamet ediyorum; (   )                  Ailemden ayrı başka şehirde ikamet ediyorum; (   )
İKAMET ETTİĞİM YER;       Ev (   ),  KYK Yurdu (   ),     Özel yurt (   ),    Misafirhane (   ),      Diğer (   )
___________________________________________________________

4- ÖĞRENCİNİN İKAMET ADRESİ (Tam ve açık adres yazılacak ve ikamet ilmuhaberi ile teyit edilecektir.)

__________________________________________________________________

5- AİLE REİSİNİN
Adı/Soyadı :                                                                                                     
Cep tel : Ev Tel: İş Tel:

Ev adresi: (Tam ve açık adres yazılacak ve ikamet belgesi ile teyit edilecektir.)
________________________________________________________________

6- AİLENİN SOSYO - EKONOMİK DURUMU

Baba;   İşi/Mesleği; ...........................................Aylık geliri; .............................Hayatta değil; (   ) 
Anne;   İşi/Mesleği; .......................................... Aylık geliri; .............................Hayatta değil; (   )

__________________________________________________________________

7- OKUYAN KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

                     Adı/Soyadı                                    Okulu/Sınıfı/Nosu  (
İlk, Orta, Lise, Ünv. olduğu belirtilecektir.)
1-___________________________________________________________________________
2-___________________________________________________________________________
3-___________________________________________________________________________

Yukarıda verdiğim bilgilerin tamamen doğru olduğunu arz ve beyan ederim.          

 /    / 2017
                                                                                                       Adı Soyadı:
                                                                                                                 İmza: