Burs Başvuru Dilekçesi

Burs Başvurusu için tıklayınız


KONEV
KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


        Şahsım ve ailem hakkındaki bilgileri içeren, Vakfınızın yükseköğrenim burs talep bilgi formu tamamen gerçeğe uygun olarak tarafımdan eksiksiz olarak doldurulmuş ve istenen belgeler ekte sunulmuştur.

        KONEV yüksek öğrenim burs yönetmeliğini ve burs koşullarını tam ve eksiksiz olarak incelediğimi ve belirtilen kurallara uyacağımı, bildirimlerimde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde, her türlü yasal sorumluluğu ve KONEV yönetim kurulunun alacağı kararları kabul ettiğimi/edeceğimi beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim.   /  /2017                                                                                                         

                                                                                                            Adı/Soyadı

EKLER 
1-Öğrencinin kendi el yazısıyla matbaa harfleri ile okunaklı şekilde eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış KONEV yükseköğrenim burs talep bilgi formu, (Öğrencinin kendi el yazısı ile okunaklı şekilde doldurulmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)

2- Üniversite Giriş sınavı sonuç belgesi fotokopisi ve kayıt yaptırdığı okuldan alınan öğrenci belgesi, (Ara sınıflarda okuyanlar, okuduğu öğretim kurumundan, öğrenime devam ettiğini belirten belge ve tüm öğrenim dönemlerine ilişkin  genel başarı ortalamasını gösteren belge/transkript.)

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,

4- Nüfus İdaresince düzenlenen Vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği,

5- a) Ailesinin oturduğu yer ile ilgili ikamet ilmuhaberi. (Nüfus İdaresinden veya muhtarlıktan alınacak)
b) Kendisinin oturduğu yer ile ilgili ikamet ilmuhaberi. (Nüfus İdaresinden veya muhtarlıktan alınacak)

Not: Suistimalleri önlemek amacıyla Vakıf yönetimi gerekli gördüğü takdirde yıl içinde her zaman ikamet durum belgesini tekrar isteyebilir. (KYK yurtlarında kalanların yurt müdürlüğünden alacakları belge yeterlidir.)
Not: Ankara'da ikamet ettiğini belgelemeyenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

6- Ailenin gelir durumu ile ilgili olarak,

- Aile Reisi eğer çalışıyorsa, net maaşını (Net maaşa varsa, ikramiye tazminat, yan ödemeler vb. gelirler de dahil edilecektir.) gösteren bir belge, Serbest meslek sahibi, çiftçi, sanayici veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince onaylı fotokopisi,

- Muafiyete Tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,

- Emekliler için aylıklarını aldıkları kurumdan onaylı maaşlarını gösterir belge.

Önemli Not: İstenen belgelerin aslı Vakfımıza ibraz edilmeli ve belgelerin düzenleme tarihi, başvuru tarihi itibari ile 1 aydan eski olmamalıdır