Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

- HAKKI TEKE                       - Başkan / Vali

- FEHMİ ÖZTAŞBAŞI            - II. Başkan / İşadamı

- YAHYA ERECEKLER          - Genel sekreter/Bürokrat

- MEHMET GÜZEL                -Üye / Bürokrat

- ÖZBER DUVARCI               - Üye / Avukat 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-MUSTAFA SERTAÇ SAÇLI   -Genç Konev  Başkanı/ Bürokrat