Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

- HAKKI TEKE                       - Başkan / Vali

- FEHMİ ÖZTAŞBAŞI            - II. Başkan / İşadamı

- YAHYA ERECEKLER         - Genel sekreter / E. Bürokrat

- MEHMET GÜZEL                - Üye / Bürokrat

- ÖZBER DUVARCI               - Üye / Avukat 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- CEYHAN YALÇIN                - Tez Koordinatörü / Bürokrat  

- M.SERTAÇ SAÇLI               - Genç Konev  Başkanı Bürokrat