DEĞER GÖZLERİN Değerli okurlarım radyo ve televizyonlarda çok okunan Roma Üniversitesi rektörü aşağıda resmi bulunan Prof. Dr. Anna Masala’nın da çok severim dediği Karac’Oğlan dörtlüklerinden (Hasılı Cihani Değer Gözlerin) türküsünü birlikte ok

Daha Fazla

SOSYAL TESİSLERİMİZ VE KONEV KART Uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız, zaman zamanda çeşitli vesilelerle sizlere duyurmaya çalıştığımız sosyal tesislerimizin bir bölümü tamamlanarak hizmete girmiş, diğer ünitelerinde uygulama projeleri tam

Daha Fazla

Türk Dili Türkçe yer yüzünde kullanılan en eski dillerdendir. Orta Asya’da MÖ 3. yüzyılda Hun Türkleri devlet dili olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Onlardan 500 sene sonra Göktürk Devleti‘nin de resmi dili Türkçedir. Büyük Selçuklu Türk imparatorluğu

Daha Fazla